"Daj ujście w słowach; bezgłośny żal będzie drążyć cię szeptem, aż serce ci pęknie." W. Shakespeare

ZASADY PSYCHOTERAPII

 • Przyjmuję osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów. Wizyty są odpłatne.
 • Za sesję w gabinecie płaci się po jej zakończeniu, w gotówce. Za spotkanie on-line płaci się przelewem, po sesji.
 • W przypadku spóźnienia pacjenta pacjent płaci za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
 • Jeżeli pacjent odwoła umówioną sesję później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba że terapeuta uzna, że okresowo lub stale potrzebna jest inna częstość (jest to ustalane wspólnie z pacjentem).
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii (np. swoim urlopie).
 • Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.
 • Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy (tzn. omawiania jej z innym psychoterapeutą, psychiatrą – superwizorem). Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent powinien, we własnym interesie, informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.