"Nerwica jest zawsze substytutem uzasadnionego cierpienia." C.G. Jung

O MNIE

alex

Ukończyłam humanistyczne studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie przez siedem lat szkoliłam się w Polskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie w zakresie psychoterapii, poradnictwa i diagnozy psychiatrycznej DSM-IV (rok 2008) i DSM-V (rok 2017). Przeszłam obowiązkową dla terapeuty własną, długoletnią psychoterapię. 

Swoją pracę superwizowałam na Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie – w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego UJ oraz w interwencji kryzysowej (8 lat). Przyjmuję w prywatnym gabinecie przy ul. Berka Joselewicza 21 B w Krakowie (dzielnica Kazimierz).

Wieloletnie doświadczenie mówi mi, że podstawową zasadą przy psychoterapii jest zdolność do całkowitej koncentracji na problemie osoby zgłaszającej się na terapię, umiejętność sztuki słuchania, tak, aby pacjent czuł się maksymalnie bezpiecznie i aby mógł – tyle, ile chce, ile może – "otworzyć się". Terapeuta musi mieć dużą wyobraźnię i zdolność do empatii, aby móc odczuwać przeżycia pacjenta jak swoje własne. Tylko wówczas możliwa jest pełna zaufania relacja terapeutyczna, czyli to szczególne przymierze, które rodzi się między poszukującym pomocy człowiekiem a psychoterapeutą. To, czy taka więź powstanie, jest wiadome w terapii bardzo szybko, i od tego, moim zdaniem, zależy najwięcej.

Zajmuję się szeroko pojętą pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną, zarówno poradnictwem, jak i psychoterapią indywidualną osób, które doświadczają cierpienia i dyskomfortu z powodu stanów lękowych i depresyjnych, zaburzeń jedzenia, psychosomatycznych objawów stresu oraz problemów rodzinnych i partnerskich. Wspieram tych, którzy borykają się z ciężką chorobą, problemami związanymi ze starzeniem się, przeżywają uczucie pustki, odczuwają brak sensu życia oraz tych, którzy chcą się rozwijać i lepiej poznać siebie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.