"Nerwica jest zawsze substytutem uzasadnionego cierpienia." C.G. Jung

O MNIE

aleksandra-przychodzen

 

W 1994 roku ukończyłam humanistyczne studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie przez siedem lat szkoliłam się w Polskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie w zakresie psychoterapii, poradnictwa i diagnozy psychiatrycznej DSM-IV oraz przeszłam obowiązkową dla terapeuty własną, długoletnią psychoterapię. Mieszkam i pracuję w Krakowie. Swoją pracę superwizuję na Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.Doświadczenie kliniczne zdobywałam też m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego UJ.Przyjmuję w prywatnym gabinecie przy ul. Berka Joselewicza 21 B w Krakowie (dzielnica Kazimierz).

Wieloletnie doświadczenie mówi mi, że aby we właściwy sposób pomóc pacjentowi, niezbędne są techniki zaczerpnięte z różnych szkół terapeutycznych. Jednak najważniejsza jest relacja terapeutyczna, czyli to szczególne przymierze, które rodzi się między poszukującym pomocy człowiekiem w potrzebie a psychoterapeutą. To, czy taka więź powstanie, jest wiadome w terapii bardzo szybko, i od tego, moim zdaniem, zależy najwięcej.

Zajmuję się szeroko pojętą pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną, zarówno poradnictwem, jak i psychoterapią indywidualną osób, które doświadczają cierpienia i dyskomfortu z powodu zaburzeń osobowościowych i nerwicowych – stanów lękowych i depresyjnych, zaburzeń jedzenia, psychosomatycznych objawów stresu oraz problemów rodzinnych i partnerskich. Wspieram tych, którzy borykają się z ciężką chorobą, problemami związanymi ze starzeniem się, przeżywają uczucie pustki, odczuwają brak sensu życia oraz tych, którzy chcą się rozwijać i lepiej poznać siebie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

 

podpis-ola